Pasqua 2019 - Fons Documental

Materials de la Pasqua Familiar i d'Adults 2019

>> Horari de la Pasqua Familiar i d'Adults. Cliqueu aquí [+]
>> Presentació de la Pasqua a les famílies (dijous tarda). Cliqueu aquí [+]
>> Celebració del Sant Sopar (dijous vespre). Cliqueu aquí [+]
>> Pregàries del matí (divendres i dissabte sants). Cliqueu aquí [+]
>> Activitats dels infants (divendres matí). Cliqueu aquí [+]
>> Material de reflexió d' "Engegada". Cliqueu aquí [+]
>> Dinàmica dels Adults (divendres matí). Cliqueu aquí [+]
>> Celebració de la Passió (divendres tarda). Cliqueu aquí [+]
>> Vetlla de la Creu (divendres vespre). Cliqueu aquí [+]
>> Celebració del Perdó (dissabte tarda). Cliqueu aquí [+]