Horaris i dinàmiques

Una Pasqua ben intensa

Els dies de la Pasqua es caracteritzen per una vivència intensa de les activitats que s'hi fan.
Això es possible gràcies al programa d'activitats que permeten la reflexió, la celebració, però també els moments de lleure per compartir entre les persones que hi assisteixen.
De forma aproximada, els horaris i dinàmiques de la Pasqua serien els següents.

Dijous Sant
- Matí, de 10 a 14 hores: muntatge i condicionament dels espais de la Pasqua
- Migdia, cap a les 14 hores: dinar per als qui han estat fent el muntatge
- Tarda
   de 16 a 19 hores: arribada al seminari i acolliment dels assistents
   19 hores: presentació de la Pasqua i introducció a l'eix d'animació
   20 hores: sopar
   21 hores:  Celebració i vetlla de pregària

Divendres Sant
   08:30 h.: Pregària
   09:00 h.: Esmorzar
   10:00 h: Introducció a la jornada a partir de la continuació de l'eix d'animació
   10:30 h.: desenvolupament de les activitats per grups d'edat
   14:00 h.: dinar
   15:00 h.: presentació dels assistents
   16:30 h.: berenar
   17:00 h.: Viacreu i/o dinàmica per a grans i petits
   18:00 h.: Celebració de la creu i Celebració del perdó
   21:00 h.: sopar
   22:00 h.: Vetlla de la Creu

Dissabte Sant
   08:30 h.: Pregària
   09:00 h.: Esmorzar
   10:00 h.: Ruta Mariana (trobada amb els nois i noies de la Pasqua Jove)
   14:00 h.: Dinar
   15:00 h.: Assaig de Cants
   16:30 h.: desenvolupament de les activitats per grups d'edat
   19:00 h.: Valoració de la Pasqua
   20:00 h.: Preparació de l'espai de la Vetlla Pasqual
   21:00 h.: Sopar
   22:00 h.: dinàmica dels ous de Pasqua
   23:00 h.: Vetlla Pasqual

Diumenge de Resurrecció
   08:30 h.: Pregària
   09:00 h.: Esmorzar
   10:00 h.: Endreça dels espais
   12:00 h.: Hora dels Adéus i comiat