Organització

Una Pasqua feta amb la implicació de tothom

La Pasqua Familiar i d'Adults és possible gràcies a la implicació de totes les persones que hi assisteixen.
Durant el curs un grup organitzador es reuneix diverses vegades per fer avançar la preparació prèvia als dies d'estada a Vic. Aquest grup es composa de responsables de les diverses comissions:
- Activitats dels infants
- Activitats dels adolescents
- Activitats dels adults
- Celebracions
- Música
- Logística d'allotjament
A més de la tasca d'aquests responsables hi ha la col·laboració de tota la resta de persones que assisteix a la Pasqua. Només així éspossible que any rere any els dies d'estada a Vic siguin tan gratificats per a tothom.

Objectiu

El que es pretén és que la participació de les activitats, dinàmiques i celebracions sigui el més àmplia possible entre els assistents.
Com es pot comprovar hi ha activitats i espais pensats per als adults i altres pensats per als infants.
S’intenta compaginar la vivència espiritual amb la formació, reflexió i el diàleg.
Les activitats del dissabte matí i la Vetlla Pasqual se celebren compartint amb la colla de la Pasqua Jove, perquè és important i enriquidor per a tots plegats.