Revisió Pasqua Familiar 2018

Una Pasqua d'excel·lent !!!


Una de les darrere activitats de la darrera Pasqua Familiar 2018 fou, el dissabte per la tarda, la de la revisió dels dies viscuts a Vic.
Aquesta revisió la férem amb una doble perspectiva:
1.- La vivència personal. A partir d'un qüestionari algunes persones van poder analitzar i compartir en grup com van ser interpel·lades els dies de la Pasqua, la seva relació amb el conjunt dels assistents i quin havia estat el bagatge que s'emportaven a casa.
2.- La valoració dels aspectes de la Pasqua. També es feu una valoració detallada de la Pasqua a partir d'un qüestionari en què, a cadascun dels aspectes a valorar, es podia triar les opcions "Molt bé", "Bé", "Regular" i "Malament. També es permetia que es poguessin fer comentaris dels diversos ítems.
Durant les setmanes següents a la Pasqua es van comptabilitzar les valoracions a partir de traduir les opcions "Molt bé" amb 10 punts, "Bé" amb 7,5 punts, "Regular" amb 5 punts i "Malament" amb 2,5 punts.
El resultat final és el següent:

Temàtica i Valoració
Molt bé
(10)

(7,5)
Regular
(5)
Malament
(2,5)
Valoració
total
Valoració ponderada
Ruta Mariana
31
1
317,5
9,92
Teatre familiar
32
2
335
9,85
Celebració Dijous Sant
30
3
322,5
9,77
Celebració Perdó
24
4
270
9,64
Pregàries del matí
21
5
247,5
9,52
Acollida i ambient durant la Pasqua
29
7
342,5
9,51
Inscripció, informació i web
27
7
322,5
9,49
Vetlla de la Creu
18
5
217,5
9,46
Organització per serveis
22
9
1
292,5
9,14
Allotjament i serveis
21
9
2
287,5
8,98
Lema, logo, cançó i eix d'animació
22
11
3
317,5
8,82
Dinàmica de presentació famílies
20
10
3
290
8,79
Dinàmica adults Divendres: testimonis/viacreu
18
14
1
287,5
8,71
Ritme i dinàmica viscuts
17
19
312,5
8,68
Espai per compartir famílies (Dv i Ds tarda)
14
10
1
1
222,5
8,56
Celebració de la Passió
19
10
2
2
280
8,48
Espais de reflexió i diàleg
15
6
6
1
227,5
8,13
Dinàmica dels infants: tallers i altres moments
6
12
3
2
170
7,39

De forma que, ordenant les valoracions dels diversos aspectes valorats, tindríem:
>> Ruta Mariana.......................................................... 9,92 punts
>> Teatre familiar......................................................... 9,85 punts
>> Celebració Dijous Sant............................................ 9,77 punts
>> Celebració Perdó..................................................... 9,64 punts
>> Pregàries del matí................................................... 9,52 punts
>> Acollida i ambient durant la Pasqua....................... 9,51 punts
>> Inscripció, informació i web.................................... 9,49 punts
>> Vetlla de la Creu...................................................... 9,46 punts
>> Organització per serveis.......................................... 9,14 punts
>> Allotjament i serveis............................................... 8,98 punts
>> Lema, logo, cançó i eix d'animació.......................... 8,82 punts
>> Dinàmica de presentació famílies........................... 8,79 punts
>> Dinàmica adults Divendres: testimonis/viacreu...... 8,71 punts
>> Ritme i dinàmica viscuts.......................................... 8,68 punts
>> Espai per compartir famílies (Dv i Ds tarda)............ 8,56 punts
>> Celebració de la Passió............................................ 8,48 punts
>> Espais de reflexió i diàleg........................................ 8,13 punts
>> Dinàmica dels infants: tallers i altres moments....... 7,39 punts

Finalment la puntuació mitjana dels diferents aspectes dóna com a resultat de 9,05 punts.

O sia, una Pasqua "excel·lent" !!!