Formulari d'inscripció

La inscripció es realitza amb aquest formulari.
Per omplir-lo totalment, però, necessiteu fer un full de càlcul que trobareu a l'adreça http://dom.cat/1goy.
Entreu a l'adreça esmentada i abaixeu-vos el fitxer excel. A continuació ja podreu omplir el formulari.